Đo điện từ trường extech http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Tue, 27 Jul 2021 02:57:50 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Máy đo điện từ trường Extech 480846 (0mW/cm2 đến 3.093mW/cm2) http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480846-0mw-cm2-den-3-093mw-cm2.html Máy đo điện từ trường Extech 480846 (0mW/cm2 đến 3.093mW/cm2)
Cảm biến loại điện trường
 
Tần số: 10MHz to 8GHz (dải tối ưu 900MHz, 1800MHz, 2.7GHz, 3.5GHz & 8GHz)
Đơn vị đo: mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2, W/m2, μW/cm2, mW/cm2
Dải đo: 20mV/m đến 108.0V/m
    53μA/m đến 286.4mA/m
    1μW/m2 đến 30.93W/m2
    0μW/cm2 đến 3.093mW/cm2
Độ phân dải: 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW/m2, 0.001μW/cm2
Audible Alarm: Adjustable threshold with On/Off
Bộ nhớ: 99 giá trị (bằng tay
Kích thước: 2.6x2.4x9.7" (67x60x247xmm)
Weight: 8.8oz (250g)
Hãng sản xuất: Extech Mỹ
Bảo hành: 12 tháng

http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480846-0mw-cm2-den-3-093mw-cm2.doc
http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480846-0mw-cm2-den-3-093mw-cm2.html
http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480846-0mw-cm2-den-3-093mw-cm2.doc
13.520.000 VND
Máy đo điện từ trường Extech 480846 (0mW/cm2 đến 3.093mW/cm2) ]]>
Fri, 03 Aug 2012 00:03:03 +0700 http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480846-0mw-cm2-den-3-093mw-cm2.html
Máy đo điện từ trường Extech 480836 (0μW/cm2 đến 3.093mW/cm2) http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480836-0mwcm2-den-3-093mwcm2.html Máy đo điện từ trường Extech 480836 (0μW/cm2 đến 3.093mW/cm2)
Cảm biến: Kiểu điện trường
Dải tần: 50MHz to 3.5GHz (tối ưu 900MHz, 1800MHz và 2.7GHz)
Đơn vị đo: mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2, W/m2, μW/cm2, mW/cm2
Dải đo: 20mV/m to 108.0V/m
   53μA/m to 286.4mA/m
   1μW/m2 to 30.93mW/m2
   0μW/cm2 to 3.093mW/cm2
Độ phân dải: 0.1mVm, 0.1mA/m, 0.1mW/m2, 0.001mW/cm2
Audible Alarm: Adjustable threshold with On/Off
Bộ nhớ: 99 giá trị (bằng tay)
Kích thước: 9.3 x 2.4 x 2.4" (237 x 60 x 60mm
Trọng lượng: 7oz (200g)
Hãng sản xuất: Extech Mỹ
Bảo hành: 12 tháng

http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480836-0mwcm2-den-3-093mwcm2.doc
http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480836-0mwcm2-den-3-093mwcm2.html
http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480836-0mwcm2-den-3-093mwcm2.doc
5.590.000 VND
Máy đo điện từ trường Extech 480836 (0μW/cm2 đến 3.093mW/cm2) ]]>
Fri, 03 Aug 2012 00:25:11 +0700 http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-dien-tu-truong-extech-480836-0mwcm2-den-3-093mwcm2.html
Máy đo cường độ từ trường Extech 480826 (0-2000μTesla) http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480826-0-2000mtesla.html Máy đo cường độ từ trường Extech 480826 (0-2000μTesla)
μTesla
20μTesla 0.01μTesla ±(4% + 3d)
200μTesla 0.1μTesla ±(5% + 3d)
2000μTesla 1μTesla ±(10% + 5d)
mGauss
200mGauss 0.1mGauss ±(4% + 3d)
2,000mGauss 1mGauss ±(5% + 3d)
20,000mGauss 10mGauss ±(10% + 5d)
Số trục đo: Three axis X, Y, Z direction
Độ rộng băng tần: 30Hz đến 300Hz
Thời gian lấy mẫu: khoảng 0.4 giây
Dòng cung cấp: DC 2.7mA
Kích thước: 7.6x2.6x1.2" (195x68x30mm)
Hãng sản xuất: Extech Mỹ
Bảo hành: 12 tháng

http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480826-0-2000mtesla.doc
http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480826-0-2000mtesla.html
http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480826-0-2000mtesla.doc
6.235.000 VND
Máy đo cường độ từ trường Extech 480826 (0-2000μTesla) ]]>
Fri, 03 Aug 2012 00:22:19 +0700 http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480826-0-2000mtesla.html
Máy đo cường độ từ trường Extech 480823 (0 đến 19.99μTesla, 1trục) http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480823-0-den-19-99mtesla-1truc.html Máy đo cường độ từ trường Extech 480823 (0 đến 19.99μTesla, 1trục)

Dải đo:
0 đến199.9mG (milligauss)
0 đến 19.99μTesla
Băng tần: 30 to 300 Hz (ELF frequency range)
cấp chính xác: ±(4% + 3digits) ở 50-60 Hz
Số trục đo: 1 trục
Hãng sản xuất: Extech Mỹ
Bảo hành: 12 tháng


http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480823-0-den-19-99mtesla-1truc.doc
http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480823-0-den-19-99mtesla-1truc.html
http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480823-0-den-19-99mtesla-1truc.doc
2.580.000 VND
Máy đo cường độ từ trường Extech 480823 (0 đến 19.99μTesla, 1trục) ]]>
Fri, 03 Aug 2012 00:50:05 +0700 http://maydodientutruong-extech.sieuthithietbido.com/may-do-cuong-do-tu-truong-extech-480823-0-den-19-99mtesla-1truc.html